Pædagogikkens 10 H’er

Eller: hvordan kan du bruge viden om ‘ydre styring’ til at gøre det nemmere for børnene at følge med i, hvad der skal ske? Eller: hvordan kan du gøre det nemmere for dig selv at strukturere og tydeliggøre de aktiviteter, du vil lave med børnene?
Continue reading

Fælles opmærksomhed

En del af de børn, jeg arbejder med, har det rigtigt svært, når det handler om at opnå og opretholde fælles opmærksomhed med mig, med deres forældre og med børn og voksne i deres dagtilbud. Fra bloggen speechandlanguagekids har jeg sakset følgende fine indlæg om, hvordan vi kan arbejde med barnets fælles opmærksomhed.
Continue reading

Specialpædagogisk videnstab

Institut for Uddannelse og Pædagogik på DPU/AU udgiver tidskriftet Asterisk 4 gange om året. I det just udgivne nummer er der et interview med lektor Lotte Hedegaard-Sørensen.
Hun beskriver ret præcist – synes jeg – det videnstab, der opstår, når kommunerne ‘tar opgaverne hjem’ fra specialinstitutioner og lægger dem ind i almenpædagogikken. Fænomenet er desværre ikke begrænset til skolerne.
Continue reading