Det uorganiserede barn

Som voksne lægger vi stor vægt på børnenes autonomi. Vi vægter, at børnene efterhånden lærer at arbejde selvstændigt, og at de efterhånden selv skal kunne organisere deres arbejde og aktiviteter. For nogle børn er dette imidlertid uhyre vanskeligt. Har du tænkt på, HVOR svært det kan være at være et barn med koncentrations- og/eller opmærksomhedsstyringsvanskeligheder?

Viborg kommune har lavet en fin lille animationsfilm om just dette. Filmen deler viden om forskellige redskaber og metoder, som kan hjælpe lærere og pædagoger til at forebygge og tackle udfordringerne hos det uorganiserede barn.

Filmen handler om et barn i en klasse- og skolesammenhæng. Jeg kan sagtens genkende vanskelighederne i de daginstitutioner og i den kliniske sammenhæng, som jeg møder ‘mine’ børn i.

Har du også uorganiserede børn i din klinik? Bruger du visuel understøttelse, så det blir lettere at finde ud af, hvad der skal ske? Eller har du andre virksomme kneb? Nogle, du vil dele ud af?

Loading

Leave a Reply