Sprogstimulering på Instagram

Delaspraket_logotyp_RGB

Hvaffornåed? Ka man virkelig bruge Instagram til at lave sprogstimulering? Hvordan ska det nu ku lade sig gøre?

Dela Språket (@delaspraket) er en spritny konto på Instagram, hvor indholdet fungerer som en digital pegebok for børn i alderen 1–5 år og deres forældre. Ved at følge kontoen blir forældrene mindet om, at deres børns sprogudvikling er vigtig, samtidigt med at de præsenteres for daglige sprogtræningsaktiviteter i deres Instagramfeed. Kontoen har til formål at skabe en ny vane hos forældre: at de bruger deres omgivelser på en enkel og effektiv måde for komme til at tale mere med deres børn.

Ifølge Dela Språket spenderer forældre 12 gange mere tid på sociale medier end på at tale med deres børn. Forskning viser, at jo mere 1-5-årige børn blir talt med, desto bedre sprogkundskaber får de senere hen i livet. Og hvert ord tæller.

Dela Språket kombinerer denne vigtige sprogtræning med forældres allerede eksisterende interesse for sociale medier. Som der står på hjemmesiden:

Vi vill visa att språkträning inte behöver vara så avancerat. Att det kan räcka med att använda något i vardagen. Som Instagram till exempel. Så ta upp ditt barn i knät medan du scrollar, tysta leken slutar nu!

dela språket halvt billede 2019-06-21 12.02.24

Sprogrådene er lige nu i 2 aldersopdelte og 3 generelle versioner:

1-2 år🔸
I den här åldern är barns språkkunskaper ganska små. De pratar istället genom gester och förenklade ord. Därför är upprepning bra träning. Peka på bilden, säg vad du ser och få ditt barn att upprepa det. Ett ord om dagen gör underverk för språkutvecklingen!

2-3 år 🔹
När barnen har fler ord att välja på är det lätt att det blir fel. Då är det bra att upprepa vad som sagts, fast långsammare och mer korrekt. Kommentera vad du ser på bilden, lyssna på vad ditt barn säger och upprepa med rätt ord/meningsbyggnad.

3-5 år🔻
Från och med treårsåldern utvecklas både ordförrådet och talförmågan hos barn snabbt. Du förstår mer vad de säger och de lyssnar mer när du pratar. Ställ frågor kring bilden, exempelvis “Kolla vilken fin melon! Vad gillar du mer för frukt?” eller “En mössa, när använder du den?”.

1-2 år 💛
När barnen inte kan uttala ord pratar de på andra sätt. Att teckna, låta och jollra är lättare. Fråga vad ditt barn ser på bilden och lyssna på vad hen försöker säga. Översätt barnets uttryck och säg det långsamt med riktiga ord.

2-3 år 💜
Nu har barnen fått ett större ordförråd och börjar att sätta ihop kortare meningar. Därför är enkla frågor kopplade till vad som syns på bilden en bra träning. “När åt du en banan sist?” eller “Vilken färg har tröjan?” är ett bra sätt att få igång samtalet.

3-5 år 🧡
I den här åldern börjar barnen bli riktigt påhittiga. Därför är det bra att utmana deras verklighet. Säg något tokigt om bilden, exempelvis “Kolla, ett blått päron!” och låt ditt barn rätta dig. Det får dem att tänka till lite extra.

dela språket 2019-06-21 12.04.04

Jeg synes, det er et supergodt initiativ med daglig nudging på SOME. Jeg synes, der er lige vel mange opfordringer til at stille kontrolspørgsmål (læs evt. indlægget om at stille færre spørgsmål). Forhåbentligt ændrer det sig 🙂

Findes der et lignende initiativ på dansk? Ved I det?

Loading

Leave a Reply