Legehjælp

legebarn 10

Langt fra alle børn har nemt ved at lege. Mange børn med sprogvanskeligheder er utrænede og derfor ret ‘dårlige legere’, fordi de så ofte vælges fra af de andre børn, der ikke forstår, hvad de siger; eller fordi de ikke selv forstår, hvad de andre børn siger … eller hvad legen går ud på.

Hvis man ikke kan gøre sig forståelig eller forstå de andre børn, eller når man ikke kan forhandle om, hvad man synes legen skal gå ud på, får man ofte de ‘kedelige’ roller som hund, fangevogter eller den, der servicerer de andre. De roller er der som regel ikke så meget sprog i, så selv når børnene er med i legen, får de kun brugt sproget sparsomt.

Når jeg vejleder om at hjælpe børn ind i rollelege, taler jeg med de voksne om, hvilke replikker barnet monne ku få brug for i løbet af legen: hvad siger man i en dukkeleg? i en købmandsleg? i en butiksleg? i en garageleg? hvilke handlinger er der i den givne leg? hvad kan der ske i en busleg? og i en zoologisk have-leg?

På den måde sporer jeg de voksne omkring barnet ind på det Hanen-princip, der handler om at “sige det, som barnet ville sige, hvis han kunne”. Hvis man aldrig har været med i en busleg – og måske aldrig har kørt i en bus – er det pokkers svært at forstå det ‘manuskript’, der ligger til grund for legen.

Hvis du arbejder med en ‘dårlig leger’, kan du hjælpe på (bl.a.) følgende måder:

Maximal støtte (her skal du dirigere og ‘modellere’; du er både instruktør og rollemodel)

 • Find egnede legetemaer, ‐materialer og ‐steder
 • Uddel lege‐roller og forklar/vis om nødvendigt, hvad hver enkelt rolle siger, gør, må og ikke må
 • Eksplicit hjælp til både uøvede og øvede ‘legere’ (hvordan finder man ud af, hvad der nu skal ske i legen?)
 • Tydeligt manuskript for både steder, handlinger og dialog
 • Tilføj ritualer og drama! (hvordan kommer man i gang med legen? hvordan slutter man den?)

legebarn 02

Mellem‐støtte (her er du coachen, der giver verbale og visuelle cues undervejs i legen)

 • Kom med forslag
 • Stil ledende spørgsmål
 • Kommentér legen ‐ fortæl, hvad der foregår
 • Hvis legen går skævt, så yd hjælp til at få den ind i en god retning

Minimal støtte (her skal du bare være til rådighed som en sikker base på stand by lige i nærheden af legen)

 • Hvis nogle børn kommer ud i ‘udkanten’ af legen, så hjælp dem ind igen
 • Vær parat til at hjælpe, hvis børnene beder dig om det

I din hjælp til den uøvede leger kan du tænke på følgende aspekter:

Orientering

 • Uøvede legere står tæt på den voksne, der udpeger legekammerater og forklarer aktiviteter
 • Opfordr de uøvede legere til at iagttage andre børn, der leger
 • Tilbyd uøvede legere lege‐appellerende materialer og aktiviteter

Imitation/spejling

 • Opfordr til gensidige efterligninger
 • Leg fx “kongens efterfølger”

legebarn 01Parallelleg

 • Hjælp uøvede og øvede legere til at lege ved siden af hinanden
 • Stil materialer op i samme rum (eller på samme del af legepladsen), der lægger op til parallelleg

Fælles fokus

 • Hjælp uøvede og øvede legere med at rette opmærksomhed på forskellige dele af samme legeaktivitet (fx dukkehus, indianerlejr)

Fælles handling

 • Hjælp uøvede og øvede legere med turtagning og med at koordinere handlinger med /i de samme materialer/aktiviteter
 • Tilbyd materialer og aktiviteter, der lægger op til turtagning (bus, købmand, spille spil)

legebarn 03Rolle‐udfyldelse

 • Hjælp uøvede legere med at lege gøre‐lissom‐lege, der handler om hverdagsaktiviteter
 • Gør legene mere interessante vha. ‘manuskripter’ fra øvede legere
 • Tilbyd legeting, der ser rigtige ud ‐ eller som er rigtige ting og ikke legeting

Rolle‐leg

 • Hjælp uøvede og øvede legere med at udfylde deres imaginære roller i lege, som de i fællesskab har konstrueret
 • Lav materialesamlinger, som børnene kan bruge i forskellige ramme‐ og rollelege
Hvad kan man gøre? Hvad kan man sige?
Indlede en leg med andre
 • Prik på skulder
 • Vis (dukke)
 • Stå lige i nærheden
 • Se på (legekammeraten)
 • Peg (på spillet)
 • Skal vi lege?
 • Vil du lege med (dukker)?
 • (Legekammeratens navn)
 • Hvad laver du/I?
 • Skal vi spille (spillets navn)?
Svare på andres legeinvitation
 • Tag legekammeratens hånd
 • Gør som legekammeraten
 • Stå lige i nærheden
 • Se på (legekammeraten)
 • Saml det (tæppe) op, som legekammeraten rører ved
 • Vis (ryst tæppet)
 • Vis/fortæl mig, hvad du vil spille/lege
 • (Legekammeratens navn)
 • Hvad laver du/I?
 • Vil du lege med tæppet?
 • Skal vi lege med tæppet?
 • Skal jeg lægge tæppet hér?
Komme ind i andres leg
 • Stå lige i nærheden (af den legekammerat, der har en indkøbskurv)
 • Saml (varer) op i egen kurv
 • Se på (legekammerater, der leger med kugler)
 • Stå lige i nærheden
 • Vent (på en pause i legen)
 • Må jeg købe ind sammen med dig/ jer?
 • Jeg har også en indkøbskurv ‐ må jeg være med i jeres leg?
 • Det ser sjovt/sejt ud!
 • Må jeg prøve?
 • Må jeg være med?
Vedligeholde /udvide en leg med andre
 • Se på legekammerat
 • Kopiér legekammerat
 • Tag ture på skift (i spillet)
 • Tag ture på skift (i gemmeleg)
 • Se lige mig!
 • Kom (med)!
 • Hvis tur er det?
 • Din tur ‐ min tur ‐ hans tur
 • Gem dig/jer!
 • Tæl til 10
 • Nu kommer jeg!

Loading

Leave a Reply