Jeg, en logopæd!

Jeg er simpelthen så GLAD! I det seneste nummer af Dansk Audiologopædi har den just afgåede ALF-formand Per Nielsen skrevet en fremragende leder med titlen: Fælles professionsnavn. Endelig. Endelig! sir jeg bare …

fMfM6O1za3-Zaafualogo fthf-logo-blaa

Jeg tillader mig at bringe lederen nedenfor:

Medlemmer af Audiologopædisk Forening – og medlemmer af de 2 andre store faglige foreninger på tale-høreområdet, Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen (FTHF) og Foreningen af universitetsuddannede audiologopæder (FUA) – har det til fælles, at alle arbejder med børn eller voksnes tale-høreproblemer.

De fleste professioner i Danmark har relativt ensartede professionsnavne: jordemødre titulerer sig som jordemødre, præster er præster, operasangere kalder sig operasangere, og skal vi have hjælp til at få ordnet vores håndvask, ringer vi efter en blikkenslager. Virkeligheden er lidt mere nuanceret, men faktum er, at vi sjældent er i tvivl om, hvad navnet er på udøveren af et givet erhverv, en profession.

Med dem, der arbejder med folks tale-høreproblemer, forholder det sig anderledes. Jeg kender ikke årsagen til den meget store variation i betegnelserne på visitkort og dørskilte hos dem, der læser dette blad. Som bekendt har kært barn mange navne: talepædagog, talehørelærer, speciallærer, hørekonsulent, afasilærer, PD i logopædi, undervisningskonsulent, cand.mag. i audiologopædi – og mange andre varianter og kombinationer.

I de 3 danske store tale-høreforeninger, ALF, FTHF og FUA, holder vi med mellemrum møder, hvor vi drøfter temaer af fælles interesse. Med afsæt i dette er der på foranledning af FTHF for nylig igangsat en drøftelse på tværs af de 3 foreninger om fælles professionsnavn for alle, der – med udgangspunkt i en godkendt uddannelse – arbejder med audiologopædi/tale-høre-området i Danmark. Baggrunden for dette er et ønske om, at vi som faggruppe fremstår mere ensartet og som en samlet gruppe, dels over for myndigheder og organisationer og dels over for de brugere, der har brug for de ydelser, vi kan tilbyde.

Bestyrelserne i de 3 foreninger vil i den kommende måneder gå i byen med et forslag om, at vi enes om følgende fælles professionsnavn:

Logopæd

Altså logopæd, uanset hvilket områder/delområder af faget man arbejder med, og uanset om man har en gammel eller ny uddannelse, eller fra det ene eller det andet uddannelsessted, så længe uddannelsen blot er godkendt.

Vi ser frem til debatten og reaktionerne.


Åh, hvor jeg glæder mig til, at der på min lønseddel på sigt kan komme til at stå det, jeg er uddannet som (logopæd), i stedet for den lønindplacering, min fagforening har hjulpet mig med at komme ind på (tale-/hørekonsulent).

Og så skal tidsskriftet Dansk Audiologopædi måske overveje at udskifte både sin titel og sin undertitel (fagblad for audiologopæder)!? 😀

Loading

Leave a Reply