Vidensdeling: facebook

Ét af de steder på de sociale medier, hvor der virkelig er gang i vidensdelingen, er på facebook. Og især sker der en masse i alskens (audio)logopædiske og pædagogiske facebookgrupper og -sider.

Du kan fx kigge med i disse danske grupper:

Apps for børn (lukket gruppe)
Tips og gensidig vejledning om apps.
Apps til børn og voksne med specielle behov (offentlig gruppe)
Denne Facebook-gruppe er tiltænkt fagfolk, som arbejder med specialundervisning og specialrådgivning af både børn og voksne med specielle behov. Gruppens formål er at videndele om hvilke Apps, der kan virke kompenserende til mennesker med kognitive og kommunikative vanskeligheder og som kan bruges i undervisningen af disse grupper.
Audiologopædi på SDU (lukket gruppe)
Jobopslag, linksdeling, aktiviteter bl.a.
SDUlogo
Audiologopædisk Forum (lukket gruppe)
Denne gruppe er oprettet med det formål, at logopæder/audiologer/audiologopæder kan udveksle erfaringer fra praksis, herunder dele metoder, materialer, artikler, gode råd, ideer, inspiration med mere. Hvis du fx står med en ny klient og har brug for sparring fra fagkolleger, kan du bruge denne gruppe.
Audio-socio-logopædi (lukket gruppe)
Denne facebookgruppe er for studerende på Audiologopædi på KUA. Her kan vi dele arrangementer, indbydelser, billeder og meget mere …
Feuerstein-netværk for alle – inspiration om tilgang, aktiviteter og metoder (offentlig gruppe)
Her kan du finde inspiration om:

  • Feuersteins metoder til kognitiv træning og afdækning af læringspotentialer
  • Udviklingsorienterede tilgange, viden og metoder til børn, unge og voksne med særlige udfordringer
  • Aktiviteter som formidler viden om kognitiv træning, medieret læring og dynamisk assessment i Danmark
  • Viden om hjernens udviklingspotentialer
Hanen Denmark (offentlig gruppe)
Hanen, Hanenkurser – både kommende og potentielle.
It i Børnehøjde (lukket gruppe)
Denne gruppe er kun for personale i dagtilbud og folkeskolelærere.
Nyt Mod (offentlig gruppe)
Liselotte Kulpa, der er administrator, skriver: I Nyt Mod brænder vi for at støtte mennesker med læse-stavevanskeligheder, først og fremmest dysleksi/ordblindhed. Vi udreder for dysleksi. Vi underviser individuelt i læsning, stavning og skrivning – både børn og voksne. Vi underviser i de læse-skrivestøttende it-hjælpemidler. Vi holder kurser og foredrag. Vi yder rådgivning og vejledning.
Sprogaktiviteter 0-6 år (offentlig gruppe)
Lena Hansen, der er administrator og tosprogspædagog i Guldborgsund, skriver: Min tanke med gruppen er at vi kan dele vores sprogarbejde / ideer med hinanden. Hjælpe hinanden med at finde på ideer til sprogarbejde, dele fede link / artikler m.m.
Sproglege for Sproglinger (offentlig gruppe)
Laura Gram, der er administrator, skriver: Gruppe for forældre og fagpersoner, som interesserer sig for sprogstimulering af børn med og uden sproglige vanskeligheder. Idebank til sprogstimulerende materiale og deling af faglige tanker i forhold til sprogstimulering af mindreårige. Har du lavet nogle fede spil eller andre materialer, eller har du spørgsmål, du gerne vil diskutere i dette forum af talepædagoger, pædagoger og forældre håber jeg, du vil byde ind 
Tal til mig nu – sprogudvikling tips og tricks (offentlig gruppe)
Mette Røhrmann Bau, der er administrator, skriver: Tal til mig nu – sprogudvikling tips og tricks er en gruppe for alle jer, der har en interesse i at hjælpe et barns sprogudvikling godt på vej. Det kan være fordi barnet har et høretab, og derfor bruger høreapparat, cochlear-implantater eller baha – men det kan også være fordi barnet har en sværere eller forsinket sprogudvikling på grund af andre ting som væske i ørene mm.
Tanker om Ordblindhed (offentlig gruppe)
Det er en gruppe, hvor ordblindhedens mange ansigter kan vendes. Menneskesynet af ordblinde i grundskolen, uddannelses sysstemmet, samfundet. Hvordan påvirker samfundsmæssige tiltag ordblindes uddannelsesmuligheder, arbejdsvilkår osv. Hvilke muligheder er der for at kompensere for ordblindheden (ikke salg). Videnskabelige undersøgelser om ordblindhed, kan man forebygge osv.
Vidensdeling af apps til logopædisk brug (lukket gruppe)
Jobopslag, apps bl.a.
Vidensdeling om læsning (lukket gruppe)
Jobopslag, linksdeling, aktiviteter bl.a.

Og på disse sider:

ALF – Audiologopædisk Forening Ciha Dansk selskab for Logopædi og Foniatri – DSLF

Dysleksi og inklusion

Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder Inspiration til undervisning i indskolingen LOGOPEDIA MinKusineMaria
Skolestuen.dk Sprog & Leg Sprogeriet Sprogin

Der er helt sikkert flere danske grupper og sider på facebook, som kan ha børnelogopædisk relevans, end dem i det her indlæg. Hvor klikker du selv for at få inspiration til din intervention?

Loading

Leave a Reply