Hvem, hvad, hvor?

Når barnet – på enkeltordsniveau – har rimeligt styr på de(t) targetfonem(er), I træner, går du videre til sætningsniveau. Og hvordan kan du så træne sætninger med en masse udgaver af samme fonem(er)? Her kan du bruge hvem, hvad, hvor-spillene.

hvem, hvad, hvor (f-)

Spillepladerne har targetord i 3 kolonner:

  • hvem? er dyr, mennesker og ting (fx fårene, familien, fodbolden, fuglen, fingeren, feen)
  • hvad? er handlinger som udføres (fx fisker, farver, har feber, falder, fejer, fiser)
  • hvor? er steder og tidspunkter, som handlingerne udføres på (fx fingerbøl, fest, fængsel, fotografi, fodboldbane, færge)

I kan sige sætningerne, som de ‘står’ på spillepladen (fodbolden har feber i fængslet). Eller I kan spille med 3 terninger i hver sin farve. Beslut, hvilken farve terning, der passer til hhv. hvem, hvad og hvor. Så blir det tilfældigt og måske en hel del sjovere, hvilke sætninger I kommer frem til:

  • fuglen fejer på færgen
  • familien fiser til festen
  • fodbolden fisker i fingerbøllet

Tilføj evt. en fjerde terning, hvis antal øjne kan afgøre, hvor mange gentagelser I skal sige af hver sætning. Eller lad den terning med højst antal øjne bestemme antallet af gentagelser. Inden I begynder spillet, uddeler du mindst 25 tokens til hver deltager. For hver sætningsgentagelse, I siger, må den, der kastede med terningerne, give dig én token tilbage. Det gælder så klart om at komme af med sine tokens først!

Jeg har lavet spilleplader til alle de initiale enkeltkonsonantfonemer: /b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v/. Spillene har jeg samlet i en zipfil, som du gratis kan downloade fra min butik hos Teachers pay teachers.

Loading

Leave a Reply