Fonemikoner

Bogstaver har en ’udtaleanvisende funktion’, idet de (i hvert fald i princippet) hver illustrerer et fonem og således anviser, hvordan et givent ord skal udtales. På dansk er det imidlertid en rodet affære, hvor mange bogstaver kan udtales på flere måder, mange fonemer kan skrives med flere forskellige bogstaver, og hvor vi mangler en masse bogstaver bl.a. til de mange vokalfonemer, som vi gør brug af. Der er således langt fra en én-til-én-korrespondance mellem grafem (bogstavsymbol) og fonem (lyd). Så hvad gør man, når man vil illustrere et specifikt fonem for et barn, der endnu ikke er gået i gang med at lære at læse?

puste-lyd

Man bruger så klart fonemikoner! For hér er der nemlig én-til-én-korrespondance mellem grafem (i form af et ikon) og fonem. Hvis vi staver og udtaler p som /pe/, blir det unødigt svært for barnet, for bogstavet p ’siger’ jo ikke /pe/ – kun /p/! Derfor er det rasende smart med fonemer, der kan illustreres vha. billeder eller ikoner. Det gir meget mere mening at tale om en pustelyd (og vise et billede af nogen, der puster) end at tale om et pe.

Da jeg blev uddannet for 30 år siden, var der mig bekendt kun ét sæt ikoner til at illustrere de danske fonemer. Ikonerne var fra SGLAJ-materialet, bl.a. skrevet af min store heltinde, Helen Nielsen.

Efterhånden er der heldigvis kommet flere ikonsystemer til, for SGLAJ har kun illustrationer til konsonanterne og kun til bogstaverne (b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v), så der mangler både vokalfonemer og en del konsonantfonemer (ð, ŋ, ɕ, w).

Af andre systemer kan jeg nævne:

Og nu har jeg også selv lavet et fonemikonsystem!

Jeg var i sin tid (2007) med til at konstruere lydalfabetet, så det kan virke lidt paradoksalt, at jeg nu barsler med endnu et fonemikonsystem. Vi var 5 mennesker om at beslutte, hvilke fonemer, der skulle illustreres med hvilke ikoner, så jeg kunne jo ikke få min vilje hver eneste gang 🙂 Nogle af ikonerne gir kun mening efter en længere forklaring, så jeg jeg har i de forløbne 10 år erstattet en del af de oprindelige ikoner med nogen, jeg bedre kan li. Jeg vil også gerne kunne skrive med ikonerne, og det har jeg endnu ikke fået tilladelse til fra resten af lydbygger-folket.

Så.

Her kommer sprogkioskens fonemikoner, som du må downloade og bruge, som du lyster.

Til gengæld beder jeg om, at du:

 • ikke benytter lydsymbolerne kommercielt
 • giver folk et link her til bloggen i stedet for fx at downloade og sende lydsymbolerne til dem pr. email eller lægge dem til download fra din egen blog eller hjemmeside
 • fortæller folk i dit netværk om sprogkiosken (tak til minkusinemaria for formuleringen!)

Der er symboler for både konsonanter og vokaler + til sidelæsp /ɬ/ (l med en lille krog), fortungelæsp /ɵ/, stød /Ɂ/ og forlængelse af fonem /ː/. For ikke at ende med alt for mange ikoner har jeg slået halvvokalerne /j, w, ɐ/ sammen med deres vokal-‘søstre’ /i, u, ʌ/, ligesom jeg har slået /œ/ sammen med /ə/. Jeg ved godt, at fonetikerne vil hoppe gevaldigt i stolen over disse forenklinger – i klinikken gir det fint mening!

I butikken hos Teachers pay teachers har jeg lagt 3 zip-filer, som du kommer frem til ved at klikke på deres navne:

 • fontfiler.zip
  • DK-IPA-font.ttf (selve fontfilen), som du åbner og klikker på feltet ‘installer’
  • oversigt over fonemer + ikoner (pdf-fil), der svarer til billedet ovenfor
 • farvefiler.zip
  • små farveikoner
  • små farveikoner i 6 eksemplarer
  • små farvekonsonantikoner
  • små farvevokalikoner
  • store farveikoner
 • sorthvidfiler.zip
  • små sorthvidikoner
  • små sorthvidikoner i 6 eksemplarer
  • små sorthvidkonsonantikoner
  • små sorthvidvokalikoner

De store farveikoner bruger jeg selv på den måde, at de hænger på min opslagstavle, så børnene sidder med front imod dem. Det afføder helt automatisk en masse snak om de enkelte billeder og om, hvad de symboliserer.

Konsonanterne hænger i (næsten) samme orden, som de er beskrevet i lydbyggeren: lodret er de ordnet efter artikulationssted (læber, fortunge, bagtunge/hals) og vandret efter artikulationsmåde (nasaler, klusiler, frikativer, /l/). Bag ved symbolet for /ð/ hænger symbolet for /ɵ/ (den ustemte variant). Halvvokalerne regner jeg for vokaler i denne forbindelse, så de hænger ikke sammen med konsonanterne.

Vokalerne hænger også (næsten) som i lydbyggeren: lodret efter artikulationssted (urundede fortunge, rundede fortunge, bagtunge), vandret efter åbningsgrad.

I indlægget om forklaring på fonemikonerne kan du læse en forklaring til hvert ikon. Jeg har tilstræbt, at det skal være nemt at huske, hvilke taster, der hører sammen med hvilke ikoner.

Når du vil skrive med fonemfonten, vælger du først skrifttype (Dk_ipa_font) og dernæst en rimeligt stor skriftstørrelse (fx 25). Og så går du i gang med at skrive!

Udklip

Loading

Leave a Reply