Autismespektrum-forskellighed

det_nationale-autismeinstitut-logo-600x400

Simon Baron-Cohen, der er én af sværvægterne inden for autismeforksningen, har sammen med en gruppe kolleger på Autism Research Centre ved universitetet i Cambridge udformet en ‘test selv dine autismetræk’-test for voksne.

I marts 2014 viste den engelske Channel 4 et program om testen Autism Quotient (AQ)), der efterfølgende blev afprøvet af ikke færre end 514.972 voksne englændere i alderen fra 16 til 89 år. AQ afdækker 50 karaktertræk, der forbindes med autisme. Den er ikke diagnostisk – dvs. den kan ikke bruges til at stille en autismediagnose. Til gengæld gir den et ret godt indblik i de træk, der kan forbindes med autisme.

Testen består af 50 spørgsmål, der dækker 5 subkategorier med 10 spørgsmål inden for hver kategori. Der gives 1 point for et autisme-indikerende svar, hvilket betyder, at højeste score er 50 og laveste score er 0. Jo højere score des flere indikationer på en autismeprofil.

De 5 subkategorier i AQ er:

  1. Sociale evner
  2. Kommunikation
  3. Forestillingsevne
  4. Opmærksomhed i forhold til skift
  5. Opmærksomhed på detalje

http://docs.autismresearchcentre.com/papers/2015_Ruzich_etal_Sex-and-STEM-Predict.pdf

Og resultaterne viser tydeligt, at autismetræk er normaltfordelte – i hvert fald hos englændere 🙂

Gennemsnittet i samplet er 19,83 (♂: 18,9 træk / ♀: 21,5 træk) med en standardafvigelse på 8,71. Så det er altså helt almindeligt at ha i hvert fald 10 autismetræk! Disse træk kan man ha i mild grad og i voldsomt handicappende grad og i alt ind imellem. Cut-off for personer med en autisme-spektrum-tilstand er 32 point eller flere. Cut-off-scoren for en almindelig fungerende person er 17 point eller færre.

Et af trækkene er auditive sanseforstyrrelser. Dem kan man ha i den grad, som jeg har det, hvor jeg i tog og busser irriteres voldsomt over mine medpassagerers dårlige høretelefoner – eller rettere jeg blir irriteret over at være tvangsindlagt til basgangen i den musik, de nu monne høre. Jeg bruger jævnligt hørepropper eller går et andet sted hen, så jeg slipper for støjen.

Og man kan ha det som kvinden i denne youtube-audio:

Et andet træk handler om behov for at kende til detaljer. Har man det rigtigt slemt, kan man ha brug for så mange detaljer, at eventyret om Rødhætte helst skal være som det her for at være godt:

Hvis du er nysgerrig på, hvor mange autistiske træk du selv har, kan du enten tage testen på engelsk (eller arabisk, farsi, finsk, fransk, græsk, hebraisk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, kroatisk, lettisk, norsk, portugisisk, polsk, rumænsk, russisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu) eller på dansk.


Ved at ha fokus på de 50 træk, der forbindes med autisme, kan vi måske – forhåbentligt – nå dertil, at vi i sandhed tænker på autisme som et forskelligheds-spektrum mere end en spektrum-forstyrrelse. Det er også mit håb, at vi for hvert træk, der monne være besværligt og/eller handicappende for det autistiske barn eller den autistiske voksne, på sigt vil have effektive, evidensbaserede pædagogiske værktøjer.

Jeg håber også – hvis du beslutter dig for selv at tage AQ-testen – at du blir lidt klogere på både dig selv og autismespektret. Velkommen til!


Ruzich E, Allison C, Chakrabarti B, Smith P, Musto H, Ring H, Baron-Cohen S (2015): Sex and STEM occupation predict autism-spectrum quotient (AQ) scores in half a million people; PLoS ONE 10(10): e0141229. doi:10.1371/journal.pone.0141229

Loading

Leave a Reply