Gentagelsesspil

GR SPIL

Når barnet mestrer et givent targetfonem eller en given targetfonemklynge, har du brug for aktiviteter, hvor I kan få sagt fonemet eller klyngen mange gange lige efter hinanden.

Selv sidder jeg lige nu og øver bl.a. /gr-/, /j-/, /r-/ og /sd-/ og har derfor haft behov for at udvide mit lager af ‘gentagelser på en sjov måde’-aktiviteter.

Til spillet har du brug for spillepladen, en terning og bingomarkører, gennemsigtige plastikbrikker (fx fra et plastikcharteque) eller tusser til at tegne med. Hvert spil har 6 forskellige billeder, der gentages 6 eller 7 gange på spillepladen. Når man slår en 1’er med terningen, må  man vælge 2 felter med det billede, der passer til ⚀. Når man slår en 2’er, vælger man billeder, der passer til ⚁ og så videre …

J SPIL

  • Billederne i gr-spillet forestiller hhv. gran(træ), grave, grine, gris, gruppe, grå
  • Billederne i j-spillet forestiller hhv. hjerte, hjelm, hjul, hjerne, hjørne, jordbær
  • Billederne i r-spillet forestiller hhv. raprap, rede, rose, (rum)raket, rider/rytter, ræv
  • Billederne i sd-spillet forestiller hhv. statue, sten, stige, stol, stop, stork

I eksemplet nedenfor med /j-/-spillet brugte vi bingomarkører i forskellige farver og lagde dem oven på billederne.

  1. I første runde brugte vi orange brikker og slog ⚃. Vi lagde 2 brikker på billeder af hjerne, mens vi sagde ‘hjerne, hjerne’.
  2. I anden runde brugte vi grønne brikker og slog ⚁. Vi lagde  2 brikker på billeder af hjul, mens vi sagde ‘hjul, hjul’. Bagefter benævnte vi alle felter med markører på: ‘hjul, hjul, hjerne, hjerne’.
  3. I tredje runde brugte vi røde brikker og slog ⚅. Vi lagde 2 brikker på billeder af jordbær, mens vi sagde ‘jordbær, jordbær’. Dernæst benævnte vi alle felter med markører på og sagde: ‘hjul, jordbær, jordbær, hjul, hjerne, hjerne’.

R SPIL 05

I /r-/-spillet brugte vi små brikker klippet ud af et blåt plastikcharteque og lagde på billederne. Og for hver omgang benævnte vi flere og flere billeder.

I /gr/-spillet gjorde vi det omvendte. Vi startede med at benævne alle billeder; efterhånden som vi satte krydser over billederne, benævnte vi kun dem uden krydser – og altså færre og færre for hver omgang. Inden vi spillede, laminerede jeg spillepladen, for så kunne jeg tørre krydserne af bagefter og derved bruge pladen igen en anden gang.

Til /sd-/-spillet er jeg i gang med at printe en masse små slanger på gennemsigtig plastik og få dem lamineret og klippet ud, så vi kan bruge dem til at lægge over billederne.

Hvis du tænker, du kan bruge spillene, skal du bare klikke på dem – så kommer du ind på min butik hos Teachers pay teachers, hvorfra du er velkommen til at downloade dem ganske gratis. UDEN krydser, prikker og blå felter, så klart 😀

SD SPIL

Loading

Leave a Reply