Journalføring

ALF skriver i sine fagetiske retningslinjer om journalføring: “Medlemmet fører en fortrolig journal, der er præcis og dækkende.”

På min arbejdsplads har vi ingen pligt til elektronisk journalføring, og jeg er heller ikke nødvendigvis online med kommunens intranetbaserede journaliseringsprogram hele tiden, så jeg har lavet mig et helt enkelt papirbaseret system i stedet for.

At holde styr på de mange børn i klinikken kan være noget af en udfordring. Jeg arbejder med børn fra 6 forskellige dagtilbud og en skole, så hvert sted har en farve, som jeg markerer med gaffatape i forskellige farver. Jeg bruger bred tape (ca. 5 cm) og klipper et stykke på 6-7 cm for hvert barn. Tapestykket sætter jeg fast som et faneblad på barnets plastikcharteque. På forsiden af tapestykket skriver jeg barnets navn og fødselsdato, og på bagsiden skriver jeg forældrenes navne. Så slipper jeg for at skulle huske barnets data udenad.

I plastikchartequet lægger jeg

 • de nyeste testscoringsark
  • de gamle lægger jeg i barnets ‘rigtige’ journal
 • barnets kommende hjemmeopgaver og de papirer, vi skal bruge i den kommende træningsseance
  • spilleplader og -brikker
  • førskoleopgaver
  • rim, sange
  • øveord
 • min håndskrevne journal

Den håndskrevne journal skriver jeg på bagsiden af genbrugspapir (A4-papir, som jeg deler på midten). For hvert barn plejer jeg at planlægge en 3-5 aktiviteter, som jeg anfører på dagens journalnotat. Jeg skriver også, hvilken type førskoleopgaver barnet får med hjem.

Når barn og forælder er gået igen, skriver jeg på journalnotatet, hvordan det gik med hver enkelt aktivitet – og eventuelle aftaler for næste træningsseance skriver jeg også ned med det samme. håndbarometerI toppen af hvert opgaveark, som barnet får med hjem, fortrykker jeg små 3 håndsymboler med tommelfingeren pegende hhv. op, lige ud og ned. Når barnet kommer til næste træningsseance, og vi tjekker hjemmeopgaverne, sætter jeg et klistermærke på hver løst opgave for ‘godt arbejde’, og vi tager en snak om, hvorvidt opgaven var ‘nem’, ‘mellem’ eller ‘svær’ for barnet at løse.

Loading

Leave a Reply