Oversæt!

Arbejder du med børn, der taler flere sprog end dansk, kan du lege denne her oversætterleg med både dem og de børn, der ‘kun’ taler dansk.

Programmer, apps og hjemmesider, der oversætter fra ét sprog til et andet, blir ofte gjort til grin, fordi de stadig har svært ved at oversætte sætninger. Til den her leg er de dog helt OK.

Hvis I fx arbejder med farver, ber du programmet om at oversætte et farvenavn (rød, grøn, hvid etc.) fra dansk til kurdisk, somali, arabisk, finsk, polsk, albansk, urdu … og så ber du programmet om at udtale ordet. Spørg så børnene: »Hvem forstår, hvilken farve maskinen sagde?« Måske er der ingen af dem, der forstår ordet på udenlandsk, der kan den tilsvarende danske term, så derfor har du selvklart i forvejen sørget for, at de kan svare ved at pege på et billede af noget, der har den pågældende farve. Og så kan I tage jer en snak om, hvad den farven hedder på de forskellige sprog, som I kender. Inklusive dansk.

Udnyt det sjove, der kan opstå, hvis I opdager, at programmet oversætter forkert! Så må du få børnene til at lære dig de(t) korrekte ord på deres sprog.

Hvis I har et tema om kroppen, er det kropsdele, som du ber programmet om at oversætte og dernæst sige højt. Eller tøj. Eller handlinger man kan udføre med arme, hænder, ansigt, fødder.

Husk at bevæge jer rundt i flere ordklasser – både substantiver, adjektiver, verber, præpositioner, numeralier, pronominer – mulighederne er uendelige!

Tak til min gode kollega Britta for ideen til legen!

Loading

Leave a Reply