Vrøvleordsedderkopper

Når barnet kan producere ‘sit’ targetfonem i isolation, har du brug for at træne fonemet på stavelsesniveau. Her kommer vrøvleordsedderkopperne ind.

Brug edderkopperne til at træne barnets targetfonem(er) i vrøvleordsstavelser. Du kan bruge skabelonen til at lave dine egne individuelt tilpassede edderkopper – eller du kan bruge de edderkopper, som jeg har lavet.

I edderkoppens ‘mund’ er der et lydbyggerikon, der illustrerer et givent konsonantfonem* – eller du kan skrive bogstavet, hvis du hellere vil arbejde med bogstaver. Ud for hvert ben er der ikoner, der illustrerer 8 forskellige vokalfonemer – eller du kan skrive vokaler i felterne. Hvis du vil bruge andre ikoner end dem fra Lydbyggeren, indsætter du bare dine egne i den ’tomme’ version.

Legen går ud på at sætte konsonantfonemet sammen med forskellige vokalfonemer. Nogle gange vil konsonant+vokal blive til et rigtigt ord, og som regel vil det blive det til et vrøvleord. Så I får altså trænet udtalen af fonemet – uafhængigt af indhold/betydning af det, man siger.

 1. Kør din pegefinger på edderkoppens ben og sig stavelsen laaaangsomt for barnet. Hvis dit barns fonemtarget fx er ‘m’, og der står ø (eller er et ikon, der illustrerer ø-fonemet) ud for edderkoppens øverste højre fod, siger du ‘mmmøøø’, mens din finger kører fra edderkoppens krop og ud mod dens tå.
 2. Vis barnet, hvilken stavelse hvert ben bliver til.
 3. Sig hver stavelse igen og bed barnet om at eftersige.
 4. Når han/hun kan eftersige korrekt, beder du ham/hende om at sige stavelsen samtidigt med dig.
 5. Når du er sikker på, at han/hun kan sige alle stavelserne korrekt, beder du barnet om at køre med sin finger på edderkoppens ben og styre, hvor hurtigt/langsomt I siger hver stavelse.
 6. Gør det samme med alle benene.

Hvis barnet undervejs siger targetfonemet forkert, siger du den langsomt og tydeligt igen og beder barnet om at eftersige. Først når barnet kan sige fonemet ‘isoleret’, går du tilbage til stavelserne.

For at holde styr på, hvor mange gange, I har sagt hver stavelse, kan du bede barnet om – i stedet for at køre med sin finger – at tegne en streg inde i edderkoppebenet, mens I siger stavelsen (trin 5). Målet er mindst 10 streger i hvert ben!

I kan gøre legen mere avanceret ved at

 • gentage hver stavelse efter hinanden hurtigere og hurtigere
 • skifte hurtigt mellem forskellige stavelser
 • ‘vende om’ på edderkoppen, så I starter med tæerne og kører ind mod edderkoppens krop – så bliver I stavelsen i eksemplet ovenfor (trin 1) til ‘øøømmm’ i stedet for
 • skifte mellem at køre indefra og udefra på benene – først med samme vokal (så I fx siger ‘øøømmmøøø’ og senere med forskellige vokaler

Du kan tilføje et konkurrenceelement til legen ved at lave små kort med de forskellige vokal(ikon)er. Klip kortene ud, træk dem op af en pose, sig konsonanten + vokalen på kortet – hvilken vokal når først til 10?

 • Også halvvokalerne /j/, /ɐ/ og /w/ er med i samlingen af vrøvleordsedderkopper.

Ideen med vrøvleordsedderkopper er fra speechandlanguagekids. Edderkoppen har jeg tilpasset fra én, som jeg har fundet på cliparts.co. Ikonerne er fra lydbyggeren.

Klik på et billede nedenfor, så kommer du til edderkopperne på Teachers pay teachers. De er alle lavet i en version i farver og i en version med sort/hvide billeder samlet i hver sin gratis pdf-fil.

Og hvis du hellere vil ha alle edderkopperne (både med og uden farver) i én fil, ka du finde dem her.

Loading

Leave a Reply