Hvad er en sprogforstyrrelse?

Udklip

Har du nogen sinde tænkt over, hvordan det mon er at HAVE en sprogforstyrrelse? Jeg er sikker på, at du som børnelogopæd har rimeligt styr på, hvilke symptomer du skal være på udkig efter. Men hvordan føles det? Indefra?

Den svenske organisation Attention er “en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.” Foreningen “arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.”

Ét af de projekter, som Attention arbejder med er Barns röst (børns stemme), hvis “syfte (är) att ta tillvara barn och ungas synpunkter på stöd, behandling och bemötande inom vård och omsorg. Vi arbetar för att ungdomar med NPF ska få en ökad känsla av delaktighet och större inflytande över sin egen vård och omsorg.”

Baggrunden for projektet Barns röst er, at “tidigare erfarenheter i förbundet och undersökningar från andra organisationer visar att barn med NPF ofta upplever låg grad av inflytande och delaktighet när det gäller deras egen livssituation, undervisning, stöd och behandling. Man samtalar primärt med vårdnadshavaren, vilket formellt är korrekt, men också leder till etiska problem och kan göra att barnet känner sig förbisett. Dessutom går värdefull information om barnets motivation och förståelse av situationen förlorad, vilket kan hämma eller förhindra att insatta åtgärder får effekt. Begriplig information som är anpassad till barn är också en bristvara.”

Som led i det sidste punkt – om forståelig information til børn – har Attention lavet en fin lille video om, hvordan det er at have en sprogforstyrrelse. I videoen medvirker 4 børn/unge, der fortæller om deres hverdag.

Jeg synes, videoen er fantastisk illustrativ, så jeg bad projektlederen om lov til at lave danske undertekster til den. Og nu er den danske udgave lagt op på YouTube. Underteksterne gør, at videoen også kan bruges i Danmark, hvis man nu ikke er så god til svensk. Videoen er lavet til børn og unge. Jeg tænker, den snildt kan ses af voksne også.

God fornøjelse!

Loading

2 thoughts on “Hvad er en sprogforstyrrelse?

  1. Hej Ulla
    I artiklen Hvad er en sprogforstyrrelse, er der et meget beskrivende tegning, som jeg godt kunne tænke mig at bruge til vores lokale pjece om DLD. Kan jeg kopiere og anvende denne tegning?
    Mvh Lene

Leave a Reply