Lad-som-om-leg

Tittebøh

Hvis du vil lege lad-som-om-lege med dit barn, har Lego og Unicef lavet 10 små fine videoer, der viser, hvordan du kan gøre. Og hvis du har forældre eller dagtilbudspersonale i vejledning, kan videoerne også bruges. Læs evt. indlægget “Hvorfor vente, til barnet er 3 år?

Efterlign et dyr
Kravl op ad bjerget
Sæk = slæde
Papkasse = hule
Småsten = mad
Bygge og vælte og bygge igen
Flyver
Superhelt med kappe
Skål = tromme og hat

I den store danske (encyklopædi) står der om symbol-, “laden-som-om”- og fantasileg:

»Denne form dominerer i 3-7-års-alderen, men kan iagttages, så snart barnet kan skelne mellem realitet og forestilling. Efterhånden styrker sproget symbolfunktionen, og idéer og legehandlinger kan erstatte virkelige hændelser. At drikke kaffe af kopper med luft i, at drøne rundt på legepladsen med armene spredt ud og være både pilot og fly, at klæde sig ud som prinsesse er eksempler på denne type leg.«

Og så står der, at »Legetypen udvikler en lang række evner som hukommelse, sprog, tænkning, kreativitet, følelsesliv og social kompetence.«

Gennem nyere konkrete studier af legen har vi fået ny viden. Bl.a. ved vi nu, at …

»Med stigende alder vil barnet efterhånden lege helt uafhængigt af den voksnes nærhed. Det falder sammen med, at jævnaldrende bliver de foretrukne legekammerater. Får børn frihed til at vælge legepartnere, foretrækker de som oftest nogen, der er jævnbyrdige i alder og udvikling. (…)  I legen opstår venskaber, og her mødes man på fælles grund med ligesindede. Men det er kun på visse betingelser, at man må være med. Børn fravælger fx dem, der ikke vil eller kan indrette sig på den sociale legs spilleregler.

(…) Leg med kammerater kan betragtes som udviklingens “naturlige simulator”, dvs. en øvelsesplads, hvor forhandling af roller, temaer og sociale relationer ustandselig afprøves. Dette fremmer den sociale kompetence: På den ene side udvikles evnen til at forstå og reagere tilpasset på andre menneskers motiver og handlinger. På den anden side giver det også status i legegruppen, at et barn aktivt præger legens indhold og forløb. Sagt med et billede: Individet i legegruppen skal som solisten i orkesteret kunne spille sammen med andre, men forventes også at kunne optræde selv.«

d84ca80f12a26d90513c993f150922c3

Også Hanen har masser af gode teknikker, som du kan bruge til at hjælpe et barn med at lege. Her vil jeg især fremhæve bogen To skal der til.

Loading

Leave a Reply