Ordforrådsudvikling

På den svenske blog Språkutvecklarna har jeg lige læst nedenstående blogindlæg om, hvad der er godt mht. udvikling af det tidlige ordforråd.

Indlægget handler om en phd-afhandling fra Stockholms Universitet, indleveret i september 2014 af Christine Cox Eriksson.

Barnen som studerades var 12-30 månader gamla. Resultaten i denna studie visade att grunden till ordförrådsutvecklingen läggs tidigt och att det är viktigt att föräldrar anpassar sitt tal till barnets språkliga och utvecklingsmässiga nivå. Föräldrarnas input är mycket viktig för barnens utvecklande av ordförståelse och ordproduktion. De föräldrar som har barn med stort ordförråd är också de som pratar mest med sina barn.  De barn som kommer igång tidigt med att bygga upp ett stort ordförråd tenderar att behålla försprånget och utvecklas vidare snabbast. Det tidiga ordförrådet spelar alltså roll för den fortsatta språkutvecklingen.

Att som förälder prata fort och/eller otydligt med sina barn sågs också som negativt för barnets ordförråd. Att ställa frågor till barnet med förväntan om ett verbalt svar hade positiva effekter på barnens språkproduktion. För barn som inte utvecklat verbalt språk kunde frågor där barnet kunde peka eller på annat sätt visa sitt svar visade sig också vara positivt. Gester spelar roll för barnens språkutveckling. Pekningar kan stötta barnets förståelse för och inlärning av substantiv, medan rörelser som att t.ex. vispa i en bunke eller sätta handen bakom örat för att lyssna, kan stötta barnens förståelse för verb.

Författaren lyfter också fram att det är stor variation inom grupper av barn med högutbildade föräldrar. Vissa utvecklade sitt ordförråd snabbt, och andra långsammare. Den språkmiljö barnen vistas i verkar alltså spela större roll för barnens språkutveckling än t.ex. arv eller föräldrars utbildning eller socioekonomiska status.

Så det vil altså sige, at det vigtige er IKKE forældrenes uddannelse. Det vigtige er det sproglige input, som barnet får. Det hjælper barnet at blive inddraget i samtalen tidligt med spørgsmål, hvor et svar fx kan være en pegning. Pegninger understøtter udviklingen af substantiver, og bevægelser understøtter udviklingen af verber. Godt at vide!

Du kan finde afhandlingen her.

Loading

Leave a Reply