Fonemhistorie med /g/

geoparder og gedLydhistorier kan du bruge som intensiv auditiv fonem-stimulering. Ideen er, at barnet skal høre sit targetfonem mindst 12-18 gange inden for 1 minut.

Jeg har skrevet en lille historie med masser af /g/’er i om en ged og nogle geparder og lagt den i min butik hos Teachers pay teachers. Ordene er disse:

  • ordinitialt: gaden, Gakke, gamle, gardin, gave, gaven, ged, geden, gemmeleg, gemmer, gepard, geparderne, gerne, Gikke, giver, god, god, Gokke, Gukke, gule, gynge, gæsten, gå, går
  • intervokalisk: bygger, Gakke, Gikke, Gokke, Gukke, hygger, ikke, kigger, lego, legoklodser, ligger, lukke, pakker

I g-historien optræder /g/ 85 gange, og der er i alt 167 ord i den.

Læs historien for barnet – gerne med masser af pjattet stemmeføring undervejs – og lad dernæst forælderen gøre det samme, så han/hun er helt med på, hvordan du gerne vil ha den læst højt derhjemme. Historien skal læses en gang eller to om dagen og helst med masser af pjat og ballade og skuespil lagt i den, så den blir ved med at være sjov.

Barnet behøver ikke gentage historien – bare lytte til den. Teorien bag – og evidensen for – brugen af lydhistorier er, at når barnet gentagne gange hører et givent fonem, blir fonemet mere tydeligt (salient) og derved nemmere at lære. Metoden er især egnet til små børn og børn med vanskeligheder mht. kognition og opmærksomhed.

Tak til Caroline Bowen for inspiration!

Loading

Leave a Reply