Ugens pin (håndfonemer)


Som et redskab i arbejdet med at lære børnene specifikke konsonantfonemer kan du med stor fordel visualisere dem med Jørgen Nygaard Markussens håndfonemer.

<

p style=”text-align: left;”>I bogen Hjemme i fonemernes verden har han skrevet et fint lille eventyr om, hvordan lydene kom til jorden. I eventyret fortæller han også om, på hvilken måde man kan vise dem med hænderne ‐ og hvordan man kan kende dem fra hinanden.

Nogle af lydene er ’lydkærester’ fx p og b, f og v samt k og g. Håndfonemerne, der passer til disse ’lydkærester’, ligner hinanden auditivt, så man kan med fordel bruge dem til at adskille og skelne lydkæresterne fra hinanden.

Håndfonemerne blev opfundet med netop dette formål for øje: At kunne illustrere forskelle på fonemer, der ligner hinanden, så de enkelte fonemer kan blive lettere at skelne og udtale for børn med fonologiske vanskeligheder.

Håndfonemerne er således særdeles velegnede til motorisk at vise forskelle på fonemer, der ofte optræder som ’erstatninger’ for hinanden, hos de børn, der overvejende har paradigmatiske fonologiske simplificeringsprocesser.

Lydhusets hjemmeside kan du blandt meget andet læse om metoden, som Jørgen Nygaard Markussen kalder for ‘kodeknækkermetoden’, du kan læse om selve lydhuset og om konkrete forslag til undervisningsmaterialer. Masser af god inspiration!

Loading

Leave a Reply