Sprog er en gave

sprog er en gave

Lyngby-Taarbæk kommune har lavet en rigtigt fin lille video om sprogstimulering og tosprogethed, der ligger frit tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Filmen hedder Sprog er en gave – fra mor og far. Tosprogspædagog Sarah Nielsen fortæller enkelt og letforståeligt om, hvad man kan gøre som forælder for at arbejde med børnenes sprog – og hvorfor det er vigtigt, at man gør det.

Filmen (og et medfølgende skriftligt informationsblad til forældrene) er lavet på 7 sprog: dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu. De intenderede modtagere er forældre til tosprogede børn – og helt for egen regning vil jeg tilføje, at også mange forældre til étsprogede børn vil kunne have glæde af at se filmen.

I filmen viser pædagoger og forældre eksempler på, hvordan forældre kan støtte deres barns sprog. På hjemmesiden er der udover links til filmene en række links til inspirationsmateriale til forældre og daginstitutionspersonale.

I én af filerne med inspirationsmateriale kan man bl.a. læse følgende:

Mens det også halter for nogle etnisk danske børn at opnå et alderssvarende ordforråd på dansk, inden de når skolealderen, så er det især en udfordring for mange tosprogede børn. Undersøgelser viser, at selvom der sker fremskridt på området, så kæmper mere end halvdelen af de tosprogede børn fortsat med et for lille ordforråd på dansk, når de begynder i skolen. Og det skyldes ikke, at de skal lære to sprog på samme tid. Det kan tværtimod være med til at udvikle hjernen at lære to sprog samtidigt.

Det vigtigste er at tale meget med sit førskolebarn – og gøre det på det eller de sprog, man selv behersker bedst. Filmen, som vi netop nu lancerer, giver ideer til, hvordan man kan stimulere sit barns sprogtilegnelse gennem de daglige aktiviteter, man udfører som familie, og den viser, at man på biblioteket kan låne børnebøger på andre sprog end dansk. Mange tosprogede familier er ikke opmærksomme på dette.

Dermed gør filmen op med den opfattelse, at et sprog indlæres på bekostning af et andet sprog. Forskning viser nemlig, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Børn skal stimuleres sprogligt af personer, der er gode til de sprog, de taler. Hvis mor er bedst til urdu, så er hun i stand til at give barnet et godt og nuanceret ordforråd på urdu. Når barnet først har fået sat ord på en ting eller et begreb på urdu, kan det hurtigt overføre det til dansk. Barnet har rigelig hjernekapacitet til det.

Ideen [med filmen] er, at pædagogerne kan anvende den i dialogmøder med forældrene. Vi oplever, at forældrene har efterspurgt viden om opgaven og ideer til, hvad de selv kan gøre. Filmen bygger bro mellem barnets to verdener, og den giver meget konkrete eksempler på, hvordan man som forældre kan stimulere sit barn sprogligt i hverdagssituationer.

Citat fra filmen:

… hvis man har et godt ordforråd, når man starter i skolen, så har man også en god chance for at få en god uddannelse senere hen. Så der er en sammenhæng mellem ordforråd og uddannelse.

Så enkelt kan det siges!

Loading

Leave a Reply